Kdo jsme - Fyzidop

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Od 1994
nestátní zdravotnické zařízení
Marie Novosádové
Domácí zdravotní péče
Fyzioterapie

Od 1.1.2017

Fyzidop s.r.o.
Obchodní rejstřík oddíl C vložka 65311 Krajský soud v Ostravě

IČO 04830814

Sídlo: 751 25 Veselíčko 267

Provozovna:
779 00 Olomouc, Fischerova 4
+420 585 432 876
+420 605 238 069

fyzidop@fyzidop.cz
fyzidop@gmail.com
k99nufe

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb:
Krajský úřad Olomouckého kraje  Č.j.: KUOK 54746/2016 Sp.zn.: KÚOK/51828/2016/OZ/908    ze dne 30.5.2016

IČZ 89 832 000, 89 990 355

Účet 42 15 69 63 49/0800

Jednatelé:
Ing. Novosád Jiří +420 604 129 740 jiri@novosadovi.cz 2bre7n4
Novosádová Marie +420 603 499 786 marie@novosadovi.cz yw9u5t9

JAK FUNGUJEME

Pacient navštíví svého lékaře (praktického nebo odborného), který podle diagnózy stanoví rehabilitační péči a vystaví poukaz typu FT (FTDP) na fyzioterapii (=rehabilitaci) nebo DP na domácí péči (předepisuje pouze ošetřující praktický lékař).
Pokud pacient odchází z nemocnice, může mu tyto poukazy předepsat ošetřující lékař v nemocnici.
S tímto poukazem se pacient objedná u nás v provozovně (pro první návštěvu stačí telefonicky), kde mu poskytneme příslušnou péči a informace.
Tato péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

V současnosti máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotnickými pojišťovnami mimo VZP.

Nejsme smluvně ani jinak svázaní s žádným jiným zdravotnických zařízením. Lékaři doporučují naše zařízení podle zkušeností s naší kvalitou poskytování zdravotnické péče a komplexní péčí o pacienta - bereme pacienta jako celého člověka, nejen z hlediska jeho okamžitého problému. Pacient není jejich doporučením vázán, může si vybrat podle svého uvážení.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky